kat

pianodocente - lid EPTA 

pianolessen voor volwassenen: beginners en gevorderden

Muziek is geluid en elk geluid kan muziek zijn. Voordat je zelf muziek kunt maken, is het nodig dat je ervaart wat geluid is, wat ruis is, wat aanslag is. Het verschil leren horen tussen hoog en laag, hard en zacht, lang en kort, om maar iets te noemen.

Geluid komt binnen via je oren. Ook voor volwassenen is het van belang het gehoor te trainen. Dat doe ik door melodietjes te spelen, na te laten zingen, na te laten spelen op de piano, en in notenschrift op te laten schrijven. Dus behalve de piano, gebruik ik ook de stem om te ervaren wat geluid is, hoe geluid ook in je lijf zit.

Uiteindelijk is het bij pianolessen natuurlijk wel de bedoeling dat de geluiden die je innerlijk hoort, ook via de vingers, via de piano naar eigen en andermans oren gaan. Dus komen er in de eerste lessen ook kleine vingeroefeningen om vertrouwd te raken met het instrument en de vingers te trainen.

Ook aan volwassenen die vroeger les hebben gehad kan ik deze training van het gehoor geven. Maar vanzelfsprekend gaat het voor hen toch vooral om het pianospel voor gevorderden: ik kan lessen geven tot het niveau van vooropleiding conservatorium.