kat

pianodocente - lid EPTA 

pianolessen voor kinderen: informatie voor de ouders

De eerste tijd besteed ik aan de training van het gehoor. Vooral voor kinderen die geen algemene muzikale vorming hebben gehad, is deze training van belang. De manier waarop: door liedjes te spelen, na te laten zingen, na te laten spelen, een ritme mee te dansen. Behalve de piano, gebruik ik ook de stem, voeten en benen om te ervaren wat geluid is, hoe geluid ook in je lijf zit. Het kind speelt liedjes na, zingt liedjes na.

Uiteindelijk is het bij pianolessen wel de bedoeling dat de geluiden die het kind innerlijk hoort, via de vingers en via de piano naar eigen en andermans oren gaan. En net zoals het gehoor getraind moet worden, worden de vingers ook getraind via eenvoudige spelletjes, waarmee de techniek van het pianospelen speels aan bod komt.

Heeft u interesse? Zal ik een brochure opsturen? Ik ben te bereiken via telefoon 036 - 532 6085 of via e-mail piano@clavaux.com